Skip to content

Kynologische Kennis

Voor de leergierige kynoloog verzorgen wij eenmaal per jaar een cursus K.K. 1 en bij voldoende animo een cursus K.K. 2. Het betreft theoretische opleidingen voor aankomend kynologen, fokkers en toekomstige keurmeesters. De te behandelen stof is zeer uitgebreid en de cursus wordt door velen als pittig ervaren. Het examen voor de cursus K.K. 1 is schriftelijk en wordt door de Raad van Beheer afgenomen. Het examen K.K. 2 is een mondeling examen. De diploma’s verschaffen binnen de kynologie grote mogelijkheden.

K.K.1 cursus bevat de volgende vakken:

 • Structuur en werkwijze van de georganiseerde kynologie
 • Voedingsleer
 • Voortplanting
 • Gedragsleer
 • Erfelijkheidsleer ( basis )
 • Rassenkennis ( aan de hand van foto’s herkennen van rashonden )
 • De in de kynologie gehanteerde terminologie
 • Gezondheidsleer
 • Verzorging en huisvesting.

K.K.2 cursus bevat de volgende vakken:

 • Cytologie
 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Erfelijkheidsleer ( voortzetting KK1/ populatiegenetica )
 • Bewegingsleer
 • Embryologie
 • Reglementen betreffende het keurmeestersambt

Aanmelden

Kijk hier voor de tarieven en het vragen- en aanmeldformulier.

Contactpersonen