Skip to content

Contact

Algemeen

Algemeen mailadres info@kcdekempen.nl
Algemeen telefoon 06-82 75 2929
Secretariaatsecretaris@kcdekempen.nl
Tentoonstellingdogshoweindhoven.nl
Ledenadministratieledenadministratie@kcdekempen.nl
Redactieredactie@kcdekempen.nl

Ledenadministratie en Cursus Informatie

Aanmelden

Kijk hier voor het aanmeldformulier.

Vraag of verzoek

Middels onderstaande formulier kunt u vragen stellen over uw lidmaatschap of de verschillende cursussen. U krijgt een bevestigingsemail en deze wordt door de betreffende coördinator verder behandeld.

Medewerkers

Wilt u rechtstreeks een coördinator of trainer benaderen, deze kunt u vinden op onze Medewerkers pagina.

Bezoek- en postadressen

Locatie GeldropDe Kervel 3 (Industrieterrein De Spaarpot)
5667 KN Geldrop
tel: 040-2852155 (clubgebouw)
Locatie OirschotBloemendaal 5D (bij sporthal De Kemmer)
5688 GP Oirschot
PostadresKC De Kempen
Postbus 6
5660 AA Geldrop

Bestuur

Henry Klein
Voorzitter
voorzitter@kcdekempen.nl
Ilona Klein
Secretaris
secretaris@kcdekempen.nl
Susanne Spaan
Penningmeester
penningmeester@kcdekempen.nl
Maurice Peperkamp
Vice-voorzitter
maurice.peperkamp@kcdekempen.nl
Patty Herman
Bestuurlid algemeen
patty.herman@kcdekempen.nl
Claudia Weick
Bestuurslid algemeen
claudia.weick@kcdekempen.nl
Jeroen Peperkamp
Bestuurslid algemeen
jeroen.peperkamp@kcdekempen.nl

Klachten procedure

De klachtenprocedure staat in dit pdf bestand beschreven: Klachtenprocedure publicatie.pdf .
De klacht kan worden gemeld bij de secretaris: secretaris@kcdekempen.nl

Rekeningen

Contributie en lesgeldNL79 RABO 0166 2535 29
Kynologen Club De Kempen, Geldrop
Wedstrijden en evenementenNL14 RABO 0162 1727 45
Kynologen Club De Kempen, Geldrop
BIC: RABONL2U

Kynologen Club “De Kempen” is opgericht op 25 februari 1922
Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1955, nr. 97
Inschrijving K.v.K.: 40235826