Skip to content

Contact

Algemeen

Cursus- en ledenadministratie

Algemeen mailadres

Algemeen telefoon
06-82 75 2929

Secretariaat

Penningmeester

Redactie

Informatie leden- en cursusadministratie

Vraag of verzoek

Kijk hier voor het vraag- en verzoekformulier.

Aanmelden cursussen/trainingen

Kijk hier voor het aanmeldformulier.

Medewerkers

Wilt u rechtstreeks een coördinator of trainer benaderen, deze kunt u vinden op onze Medewerkers pagina.

Bezoek- en postadressen

Locatie Geldrop

De Kervel 3 (Industrieterrein De Spaarpot)
5667 KN Geldrop
tel: 040-2852155 (clubgebouw)

Locatie Oirschot

Bloemendaal 5D (bij sporthal De Kemmer)
5688 GP Oirschot

Postadres

KC De Kempen
Postbus 6
5660 AA Geldrop

Bestuur

Algemeen bestuurslid en Instructeur
Voorzitter (ai), Trainer, Webmaster
Algemeen bestuurslid en Instructeur
Secretaris, Kynologisch Instructeur

Klachten procedure

De klachtenprocedure staat in dit pdf bestand beschreven: Klachtenprocedure publicatie.pdf .
De klacht kan worden gemeld bij de secretaris: secretaris@kcdekempen.nl

Rekeningen

Contributie en lesgeld

NL79 RABO 0166 2535 29
Kynologen Club De Kempen, Geldrop

Wedstrijden en evenementen

NL14 RABO 0162 1727 45
Kynologen Club De Kempen, Geldrop
BIC: RABONL2U

Kynologen Club “De Kempen” is opgericht op 25 februari 1922
Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1955, nr. 97
Inschrijving K.v.K.: 40235826